Adatvédelem

Regisztrációs feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

Regisztrációs feltételek (Online Shop)

A vevő kizárólagosan felel a REBEL WEAR Online Shopba történő regisztrálásakor kapott hozzáférési számért, felhasználó nevének és jelszavának titokban tartásáért és védelméért. Ennek alapján elfogadja és kijelenti, hogy az összes megrendelés, amelyet az ő vevőszámával adtak fel, általa engedélyezett.

 

A vevő kijelenti, és szavatolja, hogy valamennyi adat jogosultjától a megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adatok megadásához, rögzítéséhez, és a Sziluker Kft. által történő adatkezeléséhez.

 

A vevő kizárólagosan felel hozzáférési számának és jelszavának felhasználásáért. A Sziluker  Kft. ennek megfelelően semmi esetre sem vállal felelősséget az esetleges rossz szándékú vagy hibás felhasználásból eredő károkért. A vevő figyelmét nyomatékosan felhívjuk arra, hogy vásárlási jogosultságai a Sziluker Kft. mindenkori eladási feltételeitől függnek, amelynek változtatási jogát Sziluker Kft. fenntartja.

 

Biztonság

A személyes adatok biztonsága érdekében a Sziluker Kft. felhasznál minden olyan technikai és szervezeti-működési eszközt, amely védelmet nyújt az adatvesztés, a gondatlan vagy szándékos manipuláció, vagy az illetéktelen hozzáférés és károkozás ellen. A Sziluker Kft. szabványosított titkosítási technológiát használ a fontos információk biztonsága érdekében. Honlapunk a VeriSign által minősített, amely tanúsítja a honlap autentikus voltát: minden egyes tranzakció az ún. Secure Socket Layer (SSL) titkosítással védett. A Sziluker Kft. biztonsági eszközeit folyamatosan fejleszti a technológiai újdonságok felhasználásával.

 

A Sziluker Kft. ugyanakkor nem tudja garantálni a teljes biztonságot az internet alapú kereskedelem minden fázisában.

 

Adatvédelmi nyilatkozat – e-marketing

Sziluker Kft. az érdeklődő magánszemélyeknek e-mail-es tájékoztatást nyújthat termékeiről és szolgáltatásairól. Sziluker Kft. gyűjtheti és tárolhatja az egyéni szintű statisztikai adatokat annak érdekében, hogy a jövőben javítsa termék- és szolgáltatáskínálatát. Ha nem járul hozzá ezen adatok tárolásához kérjük, jelezze az info@rebelwear.hu címen.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelme fontos számunkra: azt szeretnénk, hogy partnereink biztonságban érezzék magukat, amikor weboldalainkat látogatják. Személyes adatainak felhasználása során a magánélet védelme prioritást élvez.

 

Személyes adatok megszerzése és feldolgozása

Webszerverünk automatikusan tárolja a látogató internet szolgáltatója által kiosztott IP címet, az URL-t amelyről hozzáfért a honlapunkhoz, a meglátogatott weboldalakat, a látogatása dátumát és idejét. Egyes esetekben úgynevezett cookie-kat használunk, azért hogy egyénre szabottabb szolgáltatásokat tudjon rendelkezésre bocsátani. A személyes adatokat csak akkor tároljuk, ha azokat saját maga vitte fel, például akkor, ha kitölt egy jelentkezési lapot, vagy egy felmérést, részt vesz egy sorsoláson, vagy szerződést köt. A Sziluker Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás ilyen esetben önkéntes és szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.

 

A személyes adatok felhasználása és továbbítása, illetve a speciális célú megjelölés

A személyes adatok beszerzése, feldolgozása és felhasználása az adatvédelmi előírások alkalmazásával szigorúan a szerződés teljesítésének és saját jogos üzleti érdekeink védelmének – a vevőtámogatás és a konzultáció figyelembevételével –, valamint a tényleges a piaci követelményeknek megfelelő termék fejlesztése céljából történik.

 

Az információszerzéshez való jog

A Sziluker Kft. a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi. Kérésre, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön számára írásos tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt személyes adatairól, akár használjuk, akár nem, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Ha kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

 

Ha kérdése van az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, írjon a következő e-mail címre: info@rebelwear.hu